Polityka Prywatnosci

 

 Polityka Prywatności serwisu internetowego lexera/dla-prawnika.pl

 

Polityka prywatności lexera/dla-prawnika.pl

Operatorem serwisu internetowego działającego pod domeną lexera.pl jest Lexera App Sp. z o. o. z siedzibą 00-682 Warszawa, ul. Hoża 86/410, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000977890, NIP 7011099282, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł (wpłacony w całości) Lexera App Sp. z o. o. obsługuje, lub w jej imieniu jest obsługiwanych wiele witryn internetowych, spośród których wybrane umożliwiają rejestrację użytkowników lub przekazanie informacji osobistych. Rejestracja może być wymagana w celu uzyskania dostępu do określonych funkcji lub promocji. Niniejsze zasady ochrony prywatności zawierają informacje dotyczące sposobu wykorzystania danych gromadzonych przez lexera.pl oraz możliwości kontaktu w przypadku pytań lub wątpliwości w tym zakresie.

 

Wszelkie dane i informacje dot. użytkowników portalu podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych a także innymi przepisami. Lexera.pl jako administrator oraz właściciel portalu podjął działania zmierzające do ich ochrony, oraz do ochrony prywatności. Niniejszy dokument prezentuje zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji danych o użytkownikach serwisu.

 

 1. Zakres zbieranych i przetwarzanych danych.
  1. dane osobowe
   Zbieramy jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowego realizowania świadczonych przez lexera.pl usług. Rozróżniamy dwie kategorie zbieranych danych, dane podstawowe oraz dane rozszerzone. W zakresie danych podstawowych zbieramy i przetwarzamy jedynie następujące dane użytkownika:
   1. imię i nazwisko ew. nazwa,
   2. adres e-mail,
    dane te nie podlegają żadnej weryfikacji.
    dane rozszerzone (oprócz ww. danych):
   3. adresu zamieszkania, dane statystyczne,
   4. w przypadku osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub innych jednostek organizacyjnych - dodatkowo nazwę firmy, jej adres oraz numer identyfikacji podatkowej NIP.
    Podanie powyższych danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne do realizacji pewnej kategorii świadczonych usług.
  2. informacje o komputerze (dane eksploatacyjne) dla celów statystycznych
   Wszelkie dane osobowe pobierane od Użytkowników przesyłane są do systemu za pomocą bezpiecznego protokołu SSL szyfrowanego kluczem 128-bitowym. Nie dotyczy to zbieranych danych podstawowych.
   Wszystkie informacje o Użytkownikach przechowywane na serwerach SerwisPrawa.pl i są zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. Jedynymi osobami uprawnionymi do korzystania z tych danych są pracownicy odpowiednio przeszkoleni przez właściciela serwisu i posiadający upoważnienie udzielone przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 2. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom.
  Ewentualne wysyłanie materiałów reklamowych oraz marketingowych jest zawsze uzależnione od uprzedniego wyrażenia zgody przez Użytkownika. Każdy użytkownik ma też prawo do rezygnacji z otrzymywania wysyłanych przez serwis wiadomości wysłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia danych osobowych
  W naszym serwisie dostępna jest po zalogowaniu strona Moje Konto, za pomocą której użytkownik może zobaczyć swoje aktualnie wpisane w naszym systemie swoje dane, w tym osobowe. Dane mogą być usunięte z bazy, z zachowaniem jednak tych, które są niezbędne zgodnie z właściwymi przepisami polskiego prawa do wykonania umowy lub w celach księgowych albo bezpieczeństwa. W celu usunięcia danych wystarczy wysłać e-mail na adres lexera.pl. Usunięcie danych nie dotyczy usunięcia informacji, które nie zawierają danych osobowych. Pozostawienie tych danych ma na celu ochronę serwisu w przypadku ewentualnych roszczeń (dla celów dowodowych).
 4. Do czego używane są zebrane informacje?
  Lexera.pl wykorzystuje zebrane informacje do prowadzenia swoich witryn oraz oferowania za ich pośrednictwem poszukiwanych informacji i usług, w tym materiałów do pobrania, do obsługi próśb o pomoc techniczną, do wysyłania biuletynów informacyjnych i informacji marketingowych dotyczących produktów i usług lexera.pl, produktów i usług od wybranych partnerów, ale tylko w zakresie żądanym przez użytkownika lub dozwolonym przez prawo.
 5. Pliki cookie
  W niektórych witrynach internetowych lexera.pl można napotkać pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które witryna wysyła do komputera użytkownika w celu rejestracji jego aktywności online. Pliki cookie mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszej personalizacji witryn internetowych, udoskonalenia określonych aspektów ich wykorzystania oraz rejestracji działań prowadzonych online. Obsługę tych plików można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, jednak wówczas niektóre funkcje witryn internetowych mogą przestać być dostępne.

 

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności. Użytkowników serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności, dostępna na stronach Serwisu Lexera.pl